Nơi tập Vịnh Xuân HongKong tại Quận Tân Phú - Sài Gòn

Trần Quang

New Member
13/7/19
1
0
1
24
Sài Gòn
CLB Vịnh Xuân Quyền Diệp Vấn Tự Vệ – Chiến Đấu.

    • Địa điểm: Thạch Lam, Q.Tân Phú, HCM.
  • Thời gian học: 5 buổi, từ T2-T6, 6h30 chiều đến 8h30 tối.
  • Được học thử 1 tuần miễn phí.
  • Sỉ số lớp: 10 học viên/lớp , chất lượng hơn số lượng.
  • Học phí: 500k/ tháng.
Liên hệ: 0916 246 580.