Nhu Khí Công Quyền I -Tài Liệu Môn Phái Vovinam

Van An

New Member
11/8/17
25
5
3
28
TP.HCM
novaland.co
Sau đây em xin giới thiệu Bài viết diễn giải và phân thế của Võ Sư Nguyễn Đình Nam về bài "Nhu Khí Công Quyền I"

1. Nguyên thần vận quyền khai

* Tư thế chuẩn bị: Ðứng nghiêm
* Nạp khí: Ðưa 2 tay lên ngang vai (bàn tay úp)
* Vòng qua 2 bên đưa xuống (bàn tay ngữa)
* Kiểng chân, đẩy 2 tay lên ngang vai (bàn tay ngữa)
* Xã khí: Thả 2 tay xuống (bàn tay vẫn ngữa)
* vòng qua 2 bên, đưa 2 tay lên ngang vai (bàn tay úp), chân vẩn kiểng
* Ấn 2 bàn tay xuống trở lại tư thế chuẩn bị

2. Thủ túc hiệp thiên đài:

* Nạp khí: Kiểng chân, đưa 2 bàn tay lên khỏi đầu
* Xã khí: thả 2 bàn tay xuống

3. Trọng tâm trung quán định:

* Nạp khí: Ðưa 2 tay qua ngực, lên đầu
* Chân trái nhấc cao, hạ xuống trung bình tấn, thả 2 tay xuống 2 bên, đặt trên đùi
* Xã khí: Ðứng thẳng đưa 2 tay qua 2 bên rồi đặt chồng lên nhau trên đầu
* Thả 2 tay qua ngực xuống phía dưới
* Lập lại các động tác trên một lần nữa (đổi sang chân phải)

4. Ðinh phối hồi mã lai:

* Nạp khí: Quay qua trái, chân trái rút lên cao, vòng 2 tay ra phía trước, đưa lên đầu
* Hạ chân trái xuống đinh tấn, chém 2 tay chéo vào nhau
* Thu chân trái, trảo mã phải, gót trái chạm đất, đảo 2 tay một vòng, các ngón tay chạm lườn
* Xã khí: Ðứng thẳng, ngón chân trái chạm đất, 2 tay vươn cao
* Xuống thấp: trảo mã phải, gót trái chạm đất, đè 2 tay từ tre6n xuống, chồng lên nhau trên đầu gối trái
* Xoay sang phải đổi bên lập lại các dộng tác trên một lần nữa

5. Nghênh phong hoàng hạc triển:

* Nạp khí: xoay 2 bàn tay (từ ngoài vào trong), các ngón tay chạm lườn
* Ðưa lưng 2 bàn tay sát má, ra sau gáy qua đầu, cổ tay bắt chéo, chân trái rút cao
* Ðưa 2 tay xuống trước ngực, xoắn tròn thu vào lườn, hạ chân xuống
* Xã khí: 2 tay kéo lên ngang vai, ngón tay chúc xuống
* Ngồi thấp, đẩy 2 lòng bàn tay ra tới trước
* Ðứng thẳng lên, kéo 2 tay lên ngang vai
* Lập lại các động tác trên một lần nữa

6. Thoái bộ song thủ khai:

* Nạp khí: Ðưa 2 tay đặt chéo trước ngực
* Ðảo tròn 2 bàn tay, ôm sát người, chân trái rút cao
* Hạ chân trái về sau, xuống đinh tấn, 2 tay xé ra hai bên ngang vai
* Xã khí: Chân trái chụm lại đứng thẳng thu 2 tay về ép lại trước ngực, cánh tay thẳng
Kéo 2 tay vào sát 2 vai
* Lập lại các động tác trên một lần nữa nhưng đổi tay, đổi chân với chân phải rút cao

7. Quy tấn phiên thân quyết:

* Nạp khí: Bỏ chân trái chéo về sau, người rùn thấp, đẩy 2 lòng bàn tay ra hai lên, phải trên, trái dưới
* Vươn cao người đứng thẳng, tay trái ngữa đẩy lên, tay phải úp ấn xuống
* Xã khí: Ngồi thấp (tọa tấn), ép 2 lòng bàn tay trên gối phải (trái trên, phải dưới)
* Nạp khí: Chuyển người quay về mặt sau, 2 cổ tay đặt chéo, đứng trung bình tấn
* Ðảo một vòng tay rồi chéo 2 tay ôm sát người
* Xã khí: 2 tay xé ra 2 bên ngang tầm vai
* Chụm chân trái vào chân phải, 2 tay ép lại trước ngực, cánh tay thẳng
Kéo 2 tay vào sát 2 vai
* Lập lại các động tác trên một lần nữa, song đổi chân tay và chuyển về hướng tiền của bài quyền

8. Hồng hộc lãng thiên nhai:

* Nạp khí: Hai tay đưa ra hai bên, lên cao khỏi đầu, bắt chéo cổ tay
* Ngồi rùn thấp, 2 tay kéo xuống dặt trước gối
* Ðứng thẳng, co chân trái, hất 2 lưng cổ tay lên ngang vai
* Xã khí: Hạ chân trái đinh tấn thấp, vổ 2 cườm tay xuống
* Ðứng thẳng người lên, hai tay vẫn giữ ngang vai
* Thu chân trái về, ép 2 lòng bàn tay lại
* Lập lại các động tác trên một lần nữa với chân phải rút cao

9. Hướng thiên song loan vũ:

* Nạp khí: Ðưa 2 cánh tay lên cao qua khỏi đầu, vòng rộng ra 2 bên tới ngang vai (như gạt lối 1, phải trong, trái ngoài)
* Xã khí: Ép 2 lòng bàn tay trước ngực, cán tay hơi thẳng
* Kéo 2 tay vào sát hai vai

10. Hồi thủ đáo viên giai:

* Nạp khí: Hai tay đưa tới trước, lòng bàn tay ngữa
* Gặp 2 cổ tay vào trong ngực rồi đưa xuống bụng, chạm các ngón tay vào dây đai, đưa trỏ lại tới trước, lòng bàn tay úp xuống
* Ðưa 2 tay qua 2 bên lên ngang vai, cuộn tròn, các ngón tay chạm nách
* Xã khí: Ðập 2 lưng cổ tay xuống, cổ tay cong, lòng bàn tay ngữa lên
* Hai tay vòng qua 2 bên rồi đưa lên ngang vai
* Từ từ ấn xuống
* Dứt bài