Nam Thiếu Lâm Batutut, Ujit, Người rừng võ thuật Sasquatch Kungfu Douwe Geluk

Con Khỉ Monkey võ thuật của giáo viên võ thuật Hà Lan Douwe Geluk.

Tôi đã học được Sasquatch đặc biệt này, Yeti, phong cách Bigfoot Kungfu từ bậc thầy Fred Decramer. Tên của phong cách là: How Chuen Monkey Kung Fu:


khỉ võ thuật là rất hiệu quả!

Douwe Geluk hiện là giáo viên Tai Chi Chuan, Taijiquan và Qi Qong ở thành phố Apeldoorn, Hà Lan.

Tai Chi Apeldoorn Fu Yuan
Nguồn hạnh phúc Bron van Geluk