huyệt đạo

  1. tiendungdev

    Huyệt Đạo (Kinh Huyệt) Trên Cơ Thể

    Dưới đây là những huyệt được viết theo tiếng Việt. Huyệt Trung Phủ Vị trí: Giữa xương quai xanh đo xuống 1 tấc. Chủ trị: Sưng cuống phổi, phế viêm, suyễn, các bệnh phế. So sánh với sách cổ : ho suyễn hơi thở gấp, ho thổ ra huyết, đờm. Hầu tý mũi nghẹt, mồ hôi xuất. Phối...