Recent content by Trần Quang

  1. T

    Nơi tập Vịnh Xuân HongKong tại Quận Tân Phú - Sài Gòn

    CLB Vịnh Xuân Quyền Diệp Vấn Tự Vệ – Chiến Đấu. Địa điểm: Thạch Lam, Q.Tân Phú, HCM. Thời gian học: 5 buổi, từ T2-T6, 6h30 chiều đến 8h30 tối. Được học thử 1 tuần miễn phí. Sỉ số lớp: 10 học viên/lớp , chất lượng hơn số lượng. Học phí: 500k/ tháng. Liên hệ: 0916 246 580.